Afstandsonderwijs

Hoe begin je met het geven van online onderwijs?

Op deze pagina beschrijven wij aandachtspunten bij het geven van online onderwijs. Ook geven wij een aantal handvatten. Zo kan jij of jouw school binnen enkele uren starten met het geven van online onderwijs of het begeleiden op afstand. De onderstaande informatie en documentatie mag vrij gedeeld en gebruikt worden. Wij vinden het prettig als de De Internet School daarbij als maker vermeld wordt.

Geven van online onderwijs

1. Verdiep je eerst in de mogelijkheden van online onderwijs

Het geven van online onderwijs is anders dan het geven van klassikaal onderwijs. Verdiep je eerst in de verschillende mogelijkheden van online onderwijs. Welke vorm past het beste bij jouw school, jouw doelgroep en team? Laat je eventueel adviseren door De Internet School.

Mogelijke vormen van online onderwijs:

  • Aanbieden van online leermaterialen (kiezen of zelf gemaakte educatieve content, delen content t.b.v. kennis verwerven en verwerken)
  • Geven van instructie en begeleiding op afstand (denk hierbij aan videogesprekken, chats, Webinars etc.)
  • Werken in subgroepen 
  • Online toetsen, feedback en evalueren (formatief/summatief, evalueren om te leren)
  • Delen van vrij te gebruiken content (uitlegvideo's op Youtube, Wikipedia etc.)
  • Samenwerken via vrij te gebruiken samenwerkingsomgevingen (WhatsApp, Hangouts, Padlet etc.) 

Interessant bronnen:
Vragenlijst/onderzoek visievorming op online onderwijs

2. Ontwerpen van online onderwijs

Ga niet ad hoc online onderwijs aanbieden. Denk eerst na over de leerdoelen, (online) didactiek, hoe je in gesprek blijft met de leerling en de organisatorische aanpak. Beslis hoe je de lessen gaat vormgeven en via welke kanalen je deze lessen gaat aanbieden? Onderzoek welke online leermaterialen beschikbaar zijn binnen jouw school of overweeg eventueel nieuwe materialen te kopen. Misschien wil je wel zelf eigen lesmaterialen gaan maken of wellicht zijn er gratis lesmaterialen beschikbaar op het internet (bijv. Youtube)? Het is altijd verstandig om een draaiboek te maken van de online lessen die je wilt gaan geven.

Interessante bronnen:
Template lesplan, draaiboek met didactisch scenario
Model voor e-coaching en begeleiden op afstand

3. Gebruik van tools

Er zijn veel tools die je kunt gebruiken bij het geven van onderwijs op afstand. Kies op basis van jullie ontwerp de juiste tools. Sommige tools zijn vooral gericht op communicatie (denk aan Microsoft Teams, Skype of Zoom) en andere tools zijn meer bedoeld voor het delen van educatieve content of het organiseren van onderwijs (Moodle, e-mail etc.). Neem ook contact op met jouw afdeling ICT, leverancier of de (bovenschoolse) ICT-coördinator. Zij kunnen jou helpen bij het inzetten van technologie.

Informatie over een aantal tools:
Microsoft Teams (uitleg door APS IT Diensten)
Zoom (uitleg door meester Sander)
Adobe Connect
Moodle Elektronische Leeromgeving

4. Test je online leeromgeving

Het is verstandig om eerst de online leeromgeving te testen en te ervaren met je collega’s. Hoe werkt alles en is je ontwerp geschikt voor het geven van online onderwijs? In een testfase kan het draaiboek/plan nog worden aangepast. Tijdens het geven van online onderwijs is dit niet meer mogelijk en kan het geven van online onderwijs ongewenste situaties veroorzaken.

5. Betrek ouders/verzorgers

Er is een fysieke afstand tussen leraar en leerling bij het geven van online onderwijs. Daarom is het verstandig om ouders/verzorgers te betrekken bij het geven van onderwijs op afstand. Zij kunnen de leerlingen helpen (opstarten, inloggen). Daarnaast kunnen ouders/verzorgers ook zorgen dat leerlingen niet teveel afgeleid worden tijdens het leerproces.

6. Het geven van online onderwijs

Zorg voor een rustige en goed verlichte werkplek (bijv. een aparte ruimte op school of een afgesloten ruimte thuis) en gebruik een draaiboek. Werk bij voorkeur met twee schermen en met een koptelefoon/microfoon. Log op het ene scherm in als leraar en op de andere scherm als leerling (gebruik eventueel verschillende browsers). Zo kan je direct zien wat een leerling of student ervaart. Werk ook bij voorkeur via een bekabelde verbinding. Deze zijn vaker stabieler dan wifi. Start je (eerste) online les met een uitleg van de omgeving en bespreek de huisregels. De ideale groepsgrootte voor begeleiding is maximaal 6 personen en voor instructie maximaal 25 personen. Bij grotere groepen kan je beter werken met een co-host. 

7. Help je collega's!

Het merendeel van alle leraren en docenten hebben weinig tot geen ervaring met het geven van onderwijs op afstand. Het is logisch dat veel leraren/docenten onzeker zijn en het moeilijk vinden om te starten. Het is belangrijk om deze leraren/docenten goed te ondersteunen. Denk hierbij aan buddyschap (koppelen aan een ervaren collega) of het geven van extra coaching.

8. Vergeet niet te evalueren

Het is verstandig om te evalueren. Heeft alles gewerkt zoals je verwacht had? Wat kan je de volgende keer beter doen? Pas op basis van de evaluatie jouw toekomstige aanpak aan.

Tot slot

Wil je meer informatie of wil jij of jouw school gecoacht worden bij het geven van online onderwijs? Laat het ons weten via www.internetschool.nl

Terug naar vorige pagina

Blijf op de hooge via onze nieuwsbrief

Open chat
Chat direct met ons!
Hallo, hoe kunnen wij jou helpen?